Coronaviruset
- hur vi agerar

Våra åtgärder

Vi på Tolvåkerbadet gör allt vi kan för att du som besökare ska känna dig trygg vid ditt besök hos oss. Våra besökares och medarbetares säkerhet har högsta prioritet och vi följer händelseutvecklingen noga.

Vi bevakar informationen från Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter och vidtar de åtgärder som rekommenderas.

  • Vi följer de allmänna rekommendationerna för att minska smittspridningen, såsom handhygien, hålla avstånd och att stanna hemma vid symptom.

  • Vi uppmuntrar till bad och träning på tider med färre gäster i anläggningen.

  • Cafébord möbleras med stort avstånd.

  • Besökare förväntas använda desinfektionsmedel för rengöring av träningsutrustning.

  • Väl inarbetade städrutiner har utökats med ytterligare desinficering av utsatta områden (handtag, kranar, träningsutrustning).

  • Begränsat antalet deltagare på gruppträningspass.

Coronaviruset sprids inte via klorerat vatten. Läs mer på Svenska Badbranschens hemsida.

Träningsbeläggning i gymmet

Om du har möjlighet, välj gärna tider med färre besökare i gymmet. Tack!