Öppettider

Måndagen den 18:e mars öppnar anläggningen 15.00 p.g.a. personalutbildning.

Åldersgräns i bassängerna

Tisdagar och torsdagar från kl 19.00 är åldersgränsen 16 år i bassängerna.